Pojmy: Goju-ryu a Goju-kai

21.04.2014 11:17

Často dochází k matení pojmů Goju-ryu a Goju-kai. Goju-ryu je název jednoho z nejrozšířenějších stylů karate, za jehož zakladatele se považuje Čódžun Mijagi. Jeho žák, Gógen Jamaguči, který od Mijagiho dostal 10. Dan a byl jím pověřen k šíření tohoto stylu v Japonsku, založil v roce 1950 organizaci All Japan Karate-do Goju-kai Association (J.K.G.A.). Zkráceně pak Goju-kai.

V našem klubu tedy cvičíme styl Goju-ryu a jsme organizování pod mezinárodní organizací International Karate-do Goju-kai Association (I.K.G.A.), což je mezinárodní odnož již zmíněně All Japan Karate-do Goju-kai Association.

Po smrti Mijagiho došlo pochopitelně k dalšímu přirozenému rozvoji stylu Goju-ryu různými směry a dnes se tak můžeme setkat s mnoha odlišnostmi i v tomto samotném stylu. Tyto změny jsou však spíše kosmetického rázu. Principy a filozofie vycházející z podstaty samotného cvičení zůstává zachována.

Pro odborníky pohybující se ve světě karate je mnohem snazší o někom říci, že cvičí Goju-kai (ne Goju-ryu), protože se tím okamžitě chápe, že cvičí karate Goju-ryu podle organizace Goju-kai, potažmo, že cvičí Goju-ryu karate tak, jak je učeno Góšim Jamagučim (8. Dan, syn Gógena Jamagučiho), nejvyšším představitelem a velmistrem Goju-kai.

Pro ještě větší zmatení pojmů můžeme uvést, že samotná Goju-kai se v roce 1972 rozštěpila. Větev, která odešla z J.K.G.A., přijala jméno Japan Karate-do Federation Goju-kai.

(Vlastislav Mika)