Gógen Jamaguči: Filozofie Goju-ryu Karate-do

23.04.2014 11:16

Název stylu Goju-ryu převzal zakladatel Čódžun Mijagi ze starobylého čínského díla Bubiši. Ve složení znaků go (jang) a ju (jin) vyjadřujících přírodní řád je mimořádně důvtipně naznačena jedinečnost filozofie goju. Základní katy Goju-ryu Sančin a Tenšó jsou spojením tohoto go a ju.

Na první pohled je zřejmé, že při cvičení Sančin je celé tělo včetně nervové soustavy v extrémním napětí a mysl v absolutním soustředění. To je přesně go kata. Na druhou stranu Tenšó je kata, která se cvičí v měkkých křivkách, avšak aniž bychom oslabovali z nás proudícího bojového ducha. Klidně a stále udržujeme explodující ki v celém těle. Takto se realizuje ju. Přes volné přecházení od go k ju a od ju k go, ukazujíc pružné a volné pohyby se sjednocením se s pohyby protivníka se dostáváme na výsosné území zenu, k jemu podobné zázračnosti. Když přijde protivník s go, odpovíme s ju, když přijde s ju, odpovíme s go. Takto ho odmítneme. Toto tajemství Budó je nejpříměji a nejjasněji vyjádřeno v pozicích (kamae) kata Sančin a Tenšó, na ostatní není potřeba hledět.

Pro udržení jemné intimity vztahu mezi myslí, tělem a dechem, je přirozené nutné, aby nejvnitřnější tajemství Budó a používání dechu prostupovalo celým naším životem. Proto Goju-ryu poskytuje jedinečnou metodu dýchání, jež se vždy provádí před a po začátku cvičení. V Goju-ryu se nazývá „Ibuki“. Z jedné strany slouží k posilování kloubů, svalů a z druhé zároveň jako metoda k sjednocení mysli. Na základě vědomého řízení (obvykle nevědomého) dechu nás tato metoda může dovést k nejvýhodnějšímu fyzickému stavu pro sjednocení s pohyby a dechem protivníka.“

V Goju-ryu je mnoho pozic (kamae) pojmenováno podle zvířat – pozice kočky (neko no kamae), psa (inu no kamae), jeřába (curu no kamae), tygra (tora no kamae). Při Ibuki se zaujímá pozice „číhajícího lva“. Zvířata při boji zaujímají bojovou pozici bez jediné mezery v obraně a celá jejich duševní a fyzická síla je naprosto koncentrována na boj. V jejich postoji se neodráží obavy nebo pochybnosti jako u lidí. Celým srdcem jsou soustředěni pouze na zničení nepřítele. Zavržení egoismu a zloby, dosažení postoje „odhození těla“ (sutemi) v tváří tvář nepříteli je realizování ideálu Budó

Říká se, že Goju-ryu je Budó s nejstarším nádechem, a že se toto mocné bojové umění se svými pozicemi zvířat (kamae) a Ibuki předává v ústní tradici ve své původní formě.

(ukázka z knihy Gogena Jamagučiho Karate-dó Kjóhan, z japonštiny přeložil Vlastislav Mika)