Gógen Jamaguči: Cesta Mysli

28.04.2014 11:12

Jakožto lidé musíme  na prvním místě Cesty karate porozumět lidskosti – vlídnosti a laskavosti, a to skrz praktikování technik.

 Bez  tvrdého, do hloubky jdoucího, nepřerušeného a horlivého cvičení ráno a večer nelze dosáhnout Podstaty. Je životně důležité každý den neúnavně, přesně a pozorně pokračovat, zapomenout na těžkosti a vypěstovat si tak pevného a silného ducha k překonání sebe sama.

Čelí-li se cvičnému zápasu, tak technika je rozhodující teprve až po oproštění se od myšlenek, až po sjednocení ducha a až po dosažení  prázdné mysli. Pokud je mysl v chaosu, dojde k vlastnímu zranění a možná také k zranění soupeře.

Původně byla hlavním účelem bojového umění zvaného Naha-te obrana před nebezpečím, ale v současnosti je cílem technik zocelení vlastní mysli a těla. Techniky nejsou prostředkem k útočení na ostatní a mělo by být srozuměno, že v žádném případě nelze tolerovat jednání, jako je pošetilé použití techniky se zraněním partnera.  Proto tedy by měl být kladen větší důraz na to, jaká je mysl, než jaká je technika.

Bez správné mysli není zlepšení ani v opravdové technice, ani pokrok v porozumění lidskosti. Pouhé lpění na technice bez cvičení se ve vlídnosti a laskavosti je zlovolné karate. Je nutné vědět, že arogantní nebo příliš sebejisté jednání se dostane mimo dódžó, vede k trapným situacím a brzy k poškození jména stylu.

Cestou Mysli našeho Goju-ryu Karate-dó je poražení sebe sama, klidné zachovávání vzájemné úcty, úcta k rodičům, předkům a závazek vděčnosti k učiteli. Je nutné hluboce pochopit, že pro rozvinutí přátelství se musí tvrdě pracovat na vlastní lidskosti.

Dodržování etikety, obzvláště vůči učiteli, je pro člověka hledajícího pravdu nepostradatelný morální princip. Kdo se proti tomuto proviní,  nemůže být uznán hodným následování naší Cesty  Goju-ryu, a ať má jakkoli vynikající techniku, měl by odejít. Ten, který neodejde sám, by měl být vypovězen.

Hluboce se tedy zasvěť hledání klidné mysli, zdokonalování svého lidství, zušlechťování své techniky. Kontroluj v sobě samém čtyři nectnosti (touha po vítězství, pýcha, obviňování ostatních, žádostivost), i když je to enormně těžká a dlouhá cesta. Dosáhni vnímání pomíjivosti všech věcí vlastním tělem a poznej velikost šintoisticko –buddhistického myšlení.

Nezapomeň však, že nejzazším cílem našeho Goju-ryu je odhození „žádostivosti“ a  dosažení „neuchopitelné Mysli“.

(z japonských materiálů Goju-kai přeložil Vlastislav Mika)